doelen

ONZE DOELEN & VISIE:

Middels dit evenement wil de organisatie bijdragen aan een drietal zaken:

Ten eerste bijdragen aan de leefbaarheid van kleine dorpen. Het evenement begint in dorpshuis de Tiehof aan de Bakkerweg 4, waar gezamenlijk koffie wordt gedronken. Zo blijft het dorpshuis in gebruik en wordt het onder de aandacht gebracht als geschikte locatie voor een team dag voor bedrijven en gemeenten, als vergader- of repetitieruimte, theater-, borrel- of (dans)feestlocatie.

Ten tweede wil de organisatie (jong) talent in Noord Nederland een podium bieden. In Onnen wordt aan (professionele) muzikanten en kleinkunst artiesten een podium geboden, zo veel mogelijk van eigen, regionale, bodem. Er wordt geprobeerd een verscheidenheid aan muziekstijlen aan te bieden. De kwaliteit is hoog en er wordt gestreefd om origineel en bijzonder werk te laten horen, dat men niet gemakkelijk elders tegenkomt. Dat de deelnemende concertante hiervoor niet onderbetaald wordt, zoals maar al te vaak gebeurt, is voor de organisatie erg belangrijk.

Het derde doel is het vieren en verstevigen van de dorpsbanden. De eerste twee maanden van de kaartverkoop, juni en juli, hebben Onnenaren dan ook het alleenrecht op het kopen van een toegangsbewijs. Daarna, vanaf 15 augustus, worden de resterende kaarten verkocht aan andere gegadigden, ongeacht waarvandaan de gasten komen.

Het evenement verkoopt zo’n honderd kaarten en is altijd uitverkocht. Er vallen op het laatste moment echter altijd gasten af, waardoor het zeker zin heeft dat liefhebbers zich op de wachtlijst laten plaatsen.

Het evenement heeft geen winstoogmerk. Ook de organisatoren worden niet betaald.

Tot op heden bestaat de organisatie uit Ellen Keller, Christel Ganzeboer, Annette Landkroon en Janneke Frens.